Collected Apparitions

Diederik Peeters
Project, 2017 - 2020

Een project van Diederik Peeters in nauwe samenwerking met een hoop fijne en getalenteerde mensen wiens namen hier binnenkort zullen verschijnen

Ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en een hoop genereuze partnerswiens namen ook binnenkort zullen verschijnen

Een geassocieerde productie van SPIN en onze vrienden van Amicale de Production

© H.E. Doublier

Met zijn eigen onsterfelijkheidsdrang als voornaamste drijfveer, zoekt Peeters uit hoe het zit met het leven na de dood.

Als vertrekpunt zal hij zich verdiepen in het fenomeen van de stem zonder lichaam, spookachtig per definitie. In een queeste naar het vermeende verband tussen die 'ontlichaamde' stem, de dood en het hiernamaals, zal hij zowel verleden als toekomst verkennen. Vermomd als spiritist infiltreert hij het einde van de 19de eeuw om zich daar te mengen onder vooraanstaande wetenschappers, en de fantasieën en mysteries te onderzoeken die populaire uitvindingen uit die tijd omringen. Simultaan katapulteert hij zich naar het einde van de 21ste eeuw om na te gaan welke ontwikkelingen in stemtechnologie gebruikt worden om de doden te herrijzen, en met welke hard- of software geesten en spoken opnieuw toegang kunnen krijgen tot een lichaam.

Navigerend tussen geschiedenis en science-fiction, en tussen geloof en scepticisme, leidt Peeters een expeditie langs de ondergrondse tunnels die wetenschap met magie, en technologie met horror verbinden. Het valt te verwachten dat ergens onderweg de cultus van de rationaliteit, als de veronderstelde triomferende finaliteit van de menselijke evolutie, ontmaskerd moet worden.

Als de berekeningen kloppen zal de expeditie ergens in de herfst van 2019 weer boven water komen. Maar tussendoor keert Peeters op regelmatige tijdstippen terug naar het heden om verslag uit te brengen van zijn bevindingen. Deze herfst presenteert hij de lezing 'How to Invoke Apparitions' en de installatie 'Apparition of an Afterlife' in Netwerk Aalst, en tijdens het Impakt Festival in Utrecht (NL). Hij zal ook twee publieke gesprekken voeren met drie geheimzinnige gasten in La Bellone in Brussel.

A project by Diederik Peeters in close collaboration with loads of very nice and talented people.

Supported by the Flemish Community and a bunch of willing partners.

An associated production of SPIN & L'Amicale.